Vòng Loại SV5 2024 Miền Bắc

Lịch thi đấu giải Vòng Loại SV5 2024 Miền Bắc

25/03/2024 08:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (UTT) 4 - 4
Trường Đại Học Thương Mại
25/03/2024 09:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Đại học Phenikaa 1 - 3
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
25/03/2024 10:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC 1 - 4
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
25/03/2024 11:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội 0 - 0
Đại học Thăng Long
25/03/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Công đoàn 3 - 3
Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
25/03/2024 15:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Học viện Ngân Hàng 1 - 1
Trường Đại học Đại Nam
05/04/2024 08:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 3 - 1
Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
05/04/2024 09:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 - 3
Trường Đại học Công đoàn
05/04/2024 10:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại Học Thương Mại 1 - 5
Học viện Ngân Hàng
05/04/2024 11:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Đại học Thăng Long 1 - 4
CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
05/04/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn 1 - 4
Đại học Phenikaa
05/04/2024 15:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Đại Nam 4 - 4
Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (UTT)
09/04/2024 08:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC 2 - 1
Trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
09/04/2024 09:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Đại học Thăng Long 0 - 7
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
09/04/2024 10:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Đại học Phenikaa 1 - 2
Trường Đại học Công đoàn
09/04/2024 11:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn 1 - 3
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
09/04/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (UTT) 4 - 2
Học viện Ngân Hàng
09/04/2024 15:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Đại Nam 3 - 0
Trường Đại Học Thương Mại
12/04/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 4 - 1
(Luân lưu -)
Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (UTT)
12/04/2024 15:15:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 3 - 5
(Luân lưu -)
Đại học Phenikaa
12/04/2024 16:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Công đoàn 0 - 0
(Luân lưu 6-5)
Học viện Ngân Hàng
12/04/2024 17:45:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Đại Nam 0 - 3
(Luân lưu -)
CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
19/04/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1 - 4
(Luân lưu 0-0)
Đại học Phenikaa
19/04/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ? - ?
(Luân lưu -)
Đại học Phenikaa
19/04/2024 15:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Công đoàn 0 - 1
(Luân lưu 0-0)
CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
19/04/2024 15:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Trường Đại học Công đoàn ? - ?
(Luân lưu -)
CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
26/04/2024 14:00:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 3 - 3
(Luân lưu 5-3)
Trường Đại học Công đoàn
26/04/2024 15:30:00 Nhà thi đấu trường đại học Phenikaa Đại học Phenikaa 2 - 3
(Luân lưu 0-0)
CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

TÀI TRỢ CHÍNH

TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Công ty cổ phần đầu tư Thể Thao Việt ( Vietsports )
LIÊN LẠC 0978679726
ĐỊA CHỈ Số 6, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội